Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagementsystemen zijn gericht op het verhogen van klanttevredenheid en het waarborgen van de kwaliteit van het product of de dienst.

Een kwaliteitsmanagement bestaat uit:

  • Kwaliteitsborging, middels keuringen bepalen of het product of de dienst voldoet aan de gestelde eisen.
  • Kwaliteitsmanagement, aansturing van het systeem. 

Voor kwaliteitsmanagementsystemen zijn verschillende normen van toepassing. ISO 9001 is de meest bekende, deze norm is geschikt voor iedere organisatie. Door dit generieke karakter zijn de eisen voor het product niet beschreven, de organisatie moet zelf bepalen welke eisen en welke wet- en regelgeving gelden. Voor veel activiteiten zijn er specifieke normen geschreven, namelijk de Beoordelingsrichtlijnen (BRL...). Deze normen beschrijven de kwaliteitsborging beter omdat ze geschreven zijn voor een product of dienst waarvan bekend is aan welke eisen moet worden voldaan.

Daarentegen zijn de eisen voor ISO 9001 specifieker. Als er specifieke BRL's van toepassing zijn, worden deze samen met ISO 9001 samengevoegd tot één systeem.

De risicogerichte benadering komt in de nieuwe ISO 9001 beter tot uitdrukking dan voorheen. De organisatie begint met het bepalen van partijen die eisen kunnen stellen en het voldoen aan die eisen kunnen beïnvloeden. Voor organisaties die al gecertificeerd zijn, is dit een mooie gelegenheid om het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem goed door te lichten. Daar heb ik als adviseur en auditor de nodige ervaring mee opgedaan. Op grond van de inzichten die dit mij gegeven heeft, heb ik een schema gemaakt. Dit helpt om het proces te doorlopen. 

U kunt dit bestand hier downloaden.

Mocht u hulp of advies willen neem dan contact.

V&G plannen horen gericht te zijn op de bescherming van anderen dan de risicobrenger!

Reageer hier