Eric

Eric

Minder regels, meer zin

Ik heb weinig met regels en hiërarchie en toch heb ik veel met procesmanagement. Ik bekijk wet- en regelgeving (normen) vanuit een no-nonsense perspectief en meer vanuit hun intentie en samenhang. Natuurlijk moeten er wel regels en voorschriften zijn, zonder afspraken zou het een chaos zijn. Er mag zelfs sprake zijn van een hiërarchie. Vaak is dat wel handig...! Maar zelfs in een hiërarchische organisatie worden de beste resultaten behaald vanuit een gelijkheidsbeginsel. Daarbij wordt iedereen in zijn waarde gelaten en moeten talenten van mensen tot ontwikkeling kunnen komen.

Een mooie parallel is de sport. In succesvolle verenigingen worden deze principes toegepast. Zelf beoefen ik al mijn hele leven waterpolo. Binnen de vereniging ben ik actief als trainer en bestuurder in diverse functies. Ik speel nog steeds in een team met leeftijdsgenoten waar ik mijn hele leven al mee gespeeld heb. Vroeger was dat op prestatieniveau. Tegenwoordig willen we nog wel graag winnen, maar zijn andere zaken belangrijker geworden. Als speler, trainer en bestuurder functioneer je in de sport als team. De beste resultaten behaal je daar als je als team optimaal gebruik maakt van elkaars talenten, ervaring en kracht! In die zin ben ik dus een echte teamplayer.

Al ruim dertig jaar ben ik actief als adviseur in arbo- en kwaliteitsmanagement, waarvan al 25 jaar als auditor voor certificatie instellingen. Ik heb ruime ervaring in zowel het opzetten als het beoordelen van managementsystemen, aan beide kanten dus. Het valt me op dat veel bedrijven dingen doen die blijkbaar in de norm staan, maar waarvan het nut vaak ver te zoeken is. Hou het simpel en doe wat zinvol is, dan wordt de draagkracht in de organisatie ook groter.