Arbomanagement

Bij arbomanagement worden twee normen toegepast: VCA en OHSAS 18001. VCA is een checklist met vragen en minimumeisen waaraan het systeem moet voldoen. De meeste van deze zijn vrij concreet en kunnen soms voorschrijven hoe vaak iets moet gebeuren. Bovendien is er geen relatie gelegd naar het voldoen aan wet- en regelgeving. Bij OHSAS 18001 is het voldoen aan wet- en regelgeving juist de belangrijkste eis. Verder geeft deze norm veel meer vrijheid om het systeem passend voor uw organisatie in te richten. Momenteel wordt OHSAS 18001 herschreven en zal als ISO 45001 op de markt verschijnen. Daarmee is deze norm meer in lijn gebracht met ISO 9001 en ISO 14001 en worden er minder eisen gesteld aan het handboek.

Net als bij ISO 9001 begint het Arbomanagementsysteem met het vaststellen van de eisen, waaronder arbo wet- en regelgeving. Dan wordt met een RIE vastgesteld welke gevaren er zijn, in welke mate deze aanwezig zijn en of aan wet- en regelgeving wordt voldaan. 

Het resultaat van de RIE wordt gebruikt om het arbobeleid verder inhoud te geven. Waarover voorlichting gegeven wordt, of er sprake is van risicovolle taken waaraan vakbekwaamheidseisen gesteld moeten worden, hoe gaat het werkplekinspectiesysteem er uit zien en wat staat er op de checklist (rekening gehouden met de RIE?). 

Voorbeeld beleidsverklaring

Voorbeeld V&G plan hoofdaannemer hier

Voorbeeld deel V&G plan (RIE) hier

In rhoncus urna a tortor aliquet

Reageer hier